Каква е основната разлика между уравнение и неравност?


Отговор 1:

В математиката уравнението е изказване на равенство, съдържащо една или повече променливи. Решаването на уравнението се състои в определяне кои стойности на променливите правят равенството истина. Променливите се наричат ​​също неизвестни, а стойностите на неизвестните, които удовлетворяват равенството, се наричат ​​решения на уравнението. Има два вида уравнения: идентичност и условни уравнения. Идентичността е вярна за всички стойности на променливата. Условното уравнение е вярно само за определени стойности на променливите.

Уравнението се записва като два израза, свързани със знак за равенство ("="). Израженията от двете страни на знака за равенство се наричат ​​"лявата страна" и "дясната страна" на уравнението.

Най-често срещаният тип уравнение е алгебрично уравнение, в което двете страни са алгебраични изрази. Всяка страна на алгебрично уравнение ще съдържа един или повече термини. Например уравнението

има лява Ax ^ 2 + Bx + C, която има три термина, и дясната страна y,

състоящ се само от един термин. Неизвестните са x и y, а параметрите са A, B и C.

В математиката неравенството е твърдение, че неравенството има две стойности.

Обикновено се пише под формата на двойка изрази, обозначаващи въпросните стойности, като между тях има релационен знак, указващ конкретното отношение на неравенството. Някои примери за неравенства са:

a

x + y + z ≤ 1,

n> 1,

x ≠ 0.

Стенограмата се използва за свързване на няколко неравенства, включващи общи изрази, чрез свързването им заедно. Например веригата

0 ≤ a

0 ≤ a и a


Отговор 2:

Ето една разлика, с която трябва да внимавате:

И за двете можете да добавите или извадите число от двете страни на знака за равен и неравен, без да повлияете на решението.

И за двете можете да умножите или разделите и двете страни с едно и също число, АКО ТОВА БРОЙ Е ПОЗИТИВЕН.

Но, ако умножите и двете страни на уравнение / неравенство с НЕГАТИВЕН НОМЕР, тогава уравнението ще се задържи, докато неравенството ще промени посоката на неравностойния знак.


Отговор 3:

Ето една разлика, с която трябва да внимавате:

И за двете можете да добавите или извадите число от двете страни на знака за равен и неравен, без да повлияете на решението.

И за двете можете да умножите или разделите и двете страни с едно и също число, АКО ТОВА БРОЙ Е ПОЗИТИВЕН.

Но, ако умножите и двете страни на уравнение / неравенство с НЕГАТИВЕН НОМЕР, тогава уравнението ще се задържи, докато неравенството ще промени посоката на неравностойния знак.