Каква е основната разлика между оптичната плътност и абсорбцията?


Отговор 1:

Абсорбцията е мярка за това колко електромагнитни излъчвания (светлина) се абсорбира от молекула. Зависи от наличието на делокализирани π електрони в молекулата.

Оптичната плътност е мярка за това колко светлина се разпръсква от материал. Оптичната плътност се дължи на размера на по-големите молекули (или бактерии, тъй като те разпръскват повече светлина поради по-големия си размер).