Каква е основната разлика между OSPF и EIGRP?


Отговор 1:

Има много разлики между EIGRP и OSPF.

  • Eigrp е протокол за маршрутизиране на векторно разстояние, докато Ospf е протокол за маршрутизиране на състоянието на връзката. От Eigrp е 88, а ospf има 89. Метричните стойности на eigrp са k стойности, докато ospf е струвал като метрична стойност. Адресът за многоадресна информация на eigrp е 224.0.0.10, докато ospf има многоадресни адреси като 224.0.0.5 и 224.0.0.6. Процес на избор съществува в ospf, докато няма такъв процес на изборите в eigrp.AD стойност на eigrp е 90 и 170, докато ospf има 110. Ръчното обобщаване може да се направи в eigrp на всички рутери, докато в ospf ръчното summarizatjon може да се извършва само на ABR и ASBR.

Предполагам, че сега ще сте наясно с основната разлика между тези два важни протокола за маршрутизиране.

Ако смятате, че ans си струва, plz upvote!