Каква е разликата между 0 ^ 0 и 0 ^ 1?


Отговор 1:

0⁰ = 1 и 0¹ = 0. Случайно за тази двойка сили, резултатът е 1 минус експонента.

Някои други отговори наричат ​​0⁰ неопределени, което е неподходящо за този въпрос. Неопределеното има общо с поведението на границите. С начина, по който е заявен въпросът, желанието е каква е стойността на самата 0⁰, а не на нейното ограничаващо поведение. Наличието на лимит на функция, приближаваща се до дадена точка, и съществуването на определена стойност в точката са независими понятия. Подобна граница е неопределена, но не и стойността на самия израз. Принципът на нуларната операция ни казва, че 0-та сила на всяка база е мултипликативната идентичност, 1 - няма изключения.