Каква е разликата между 2D и 3D дизайн?


Отговор 1:

Разликата между 2-D и 3-D дизайн е, че 2-D е плосък и има само две измерения, докато 3-D дизайнът позволява дълбочина и въртене.

1) Интернет - Когато се развива 2D печат, няма интернет. И тъй като нямаше интернет, нямаше и интернет пазари. С 3D печат човек може да купи принтери, 3D дизайн или време на нечия друга машина.

2) Големи данни. 3D печат може да се направи в онлайн среда. Чертежите могат да бъдат закупени в тази среда. Продуктите и услугите с 3D печат се купуват и продават на практика.

За 3D дизайн печат Начало - Centrum Group