Каква е разликата между 4 измерения и другите измерения?


Отговор 1:

когато виждам нещо в истински Vew и тогава това сигнализира на мозъка ни за тези неща, но когато видях нещо бързо, нямам идеи за това, тогава си представям ново нещо за това, например - вода, ако не го правя имаш ли представа за тези неща и никога не съм чувал това име тогава какво наричам това нещо? Гледайки нещо и го нарекохме друго име ,, погледнете към небето, няма правопис / дума, но ние го нарекохме това небе.