Каква е разликата между 7w6 и 7w8 ENTP личност?


Отговор 1:

Започвайки с Nexus Enneagram # 7 (ESTP) тръпката, търсеща „похот към живот“, „потърсете го“ „мъжко дете“, което търси материалното самоодобрение като своя цел, използвайки Introverted Thinking, за да прецени шансовете си, че се оказва агресивен и насочен # 8 (ENTJ); докато заема нерв на плах №6 (ISTJ). Тъй като 5/6/7/8 на Enneagram се счита за "мислители", MBTI-тото мислене прави правилото, доколкото се прилагат набори от умения. # 5/6 са интровертни, докато # 7/8 са екстровертирани. # 5/7 присъстват като възприемачи, тъй като разширяват опциите за самозадоволяване, докато # 6/8 са съдиите, които не могат да си починат, докато не свършат работата. Ключът към всички видове са техните реакции към необходимостта и изобретението, което произтича от нейните недвусмислени стриктури. Като видове мислене, # 5/6/7/8 винаги могат да изключат емоциите си, за да посрещнат непосредствения проблем.


Отговор 2:

Има онлайн pdfs enneagram book, които влизат в различията.

7w8 е по-настойчив, 7w6 е повече за сигурността, и двамата обичат да се забавляват, и двамата са естествени социализатори и се грижат за групата проба, но не винаги е така. В действителност има тонове информация онлайн, соми не знаете как сте пропуснали всички тези данни ‍