Каква е разликата между двупосочна ANOVA и MANOVA?


Отговор 1:

С двупосочна ANOVA имате една непрекъсната зависима променлива и две променливи от категорично групиране за независимите променливи. MANOVA моделира няколко зависими променливи едновременно и можете да включите различни независими променливи. Използвайте MANOVA, когато имате множество зависими променливи, които са свързани, тъй като тази допълнителна информация осигурява предимства.

Можете да прочетете повече за това в публикацията ми в блога за MANOVA: http: //statisticsbyjim.com/anova ...


Отговор 2:

В ANOVA проверяваме дали има някакъв статистически значим ефект от независими променливи върху непрекъсната зависима променлива, използвайки сумата от квадрати. Но тук имаме само една зависима променлива. Много е просто, но в практическия живот проблемите са сложни. Така че, можем да имаме повече от една зависима променлива. Можем да използваме ANOVA за всяка зависима променлива поотделно, но използвайки Multivariate Analysis of Variance или MANOVA можете да направите това в един анализ.

Така че, можем да мислим за MANOVA като многовариантно разширение на ANOVA. По този начин MANOVA обяснява колко променливост на зависимите променливи се обяснява едновременно от независимите променливи.

Вижте линка за статията за ANOVA & MANOVA | Статистика | Науката за данните