Каква е разликата между черна дупка и мъглявина?


Отговор 1:

Мъглявината е облак от газове, които гравитират, за да образуват небесен обект, най-непременно звезда. Така всички звезди започват като мъглявини. Напротив, черна дупка е последният етап от живота на звезда. Да кажем, всички мъглявини не стават звезди, а всички звезди не стават черни дупки. Звездите, които са супермасивни след сцени, завършват в тези силно плътни особености на пространството-време, които наричаме черни дупки. Значи мъглявините са звезден ембрион, а черните дупки са мъртвите тела с Rigor Mortis.


Отговор 2:

Черната дупка и Мъглявината са две цели различни неща. Мъглявината е група от звезди, прах и газови облаци. Налице са около 5000 мъглявини. Има синя, зелена нубела, настоящи, които знаят като ориан.

Където черната дупка се образува от разсейване на звезди след милиарди години. Той е сред най-силните неща в универсалите. Той е много масивен и по-плътен, дори може да засмуква светлина. Има 2 вида черна дупка Stellar-Mass и черна дупка Super Massive