Каква е разликата между бойлер и бойлер?


Отговор 1:

Котелът е устройство за генериране на пара под високо налягане за производство на електроенергия чрез загряване с високотемпературни димни газове, има или водни тръби или пожарни тръби, има много монтаж и аксесоари, барабанът на котела също е част от котела.

Бойлерът за бойлер е съд под налягане, където наситената пара и захранващата вода се отделят, това е съд под налягане, тъй като захранващата вода с високо налягане се изпомпва към барабана на котела, водата продължава да циркулира с помощта на естествената и принудителна циркулация, докато не стане наситена пара. Най-критичният му елемент в котела, повечето от монтажните елементи са предназначени за него, като облекчаване на налягането, продухване и т.н.

Източник на изображения - https: //bg.m.wikipedia.org/wiki / ...


Отговор 2:

котел:

Котел, наричан още парогенератор, апарат, предназначен да преобразува течност в пара. В конвенционалната парна електроцентрала котелът се състои от пещ, в която горивото се изгаря, повърхности за предаване на топлина от продуктите на горенето към водата и пространство, където парата може да се образува и събира. Конвенционалният котел има пещ, която изгаря изкопаемо гориво или в някои инсталации отпадъчни горива. Ядреният реактор може да служи и като източник на топлина за генериране на пара под налягане.

Котлите са построени още през 1 век сл. Хр. От героя на Александрия, но са използвани само като играчки. Едва през 17 век се обмисля сериозно потенциала на парната мощност за практическа работа. Първият котел с предпазен клапан е проектиран от

Денис Пепин от Франция през 1679 г .; котлите са правени и използвани в Англия до края на 18 век. Ранните котли бяха направени от ковано желязо; тъй като предимствата на високото налягане и температура бяха реализирани, производителите се насочиха към стоманата. Съвременните котли са изработени от легирана стомана, за да издържат на високо налягане и изключително високи температури.

Пътен котел:

Парен барабан е стандартна характеристика на водогреен котел. Това е резервоар с вода / пара в горния край на тръбите за вода. Барабанът съхранява получената пара във водните тръби и действа като фазов сепаратор за сместа пара / вода.

Целта на контролера на нивото на барабана е да приведе барабана до ниво при стартиране на котела и да поддържа нивото при постоянно натоварване с пара. Драстичното намаляване на това ниво може да разкрие котелните тръби, което им позволява да се прегряват и повреждат. Увеличаването на това ниво може да попречи на процеса на отделяне на влага от пара в барабана, като по този начин намалява ефективността на котела и пренася влага в процеса или турбината.


Отговор 3:

SMS ENGINEERING SERVICES е създадена като собственическа компания през юни 2005 г. от г-н Mahesh Juwatkar (DME + BE в машиностроенето), който тогава е имал опит, докато е работил с един от най-добрите производители на котли от 9 години и 2 години с MNC през процес нагряване Химикали.

Опитът беше в системите за отопление PROCESS като котли, термомаслени нагреватели, горещи въздушни генератори, парни барабани HOT WATER GENA е стандартна характеристика на водопроводните тръби на котела. Това е резервоар с вода / пара в горния край на тръбата с вода. Барабаните задържат произвежданата пара във водните тръби и действат като фазов сепаратор за смесена пара / вода. Разликата в плътността между топла и студена вода помага за натрупването на -водна / и "гореща" наситена пара в парния барабан.

SMS ENGINEERING SERVICES е създадена като собственическа компания през юни 2005 г. от г-н Mahesh Juwatkar (DME + BE в машиностроенето), който тогава е имал опит, докато е работил с един от най-добрите производители на парови котли от 9 години и 2 години с MNC в процеса на нагряване на химикали. Опитът беше в системите за отопление на ПРОЦЕС като котли, нагреватели с термомаслено масло, генератори за горещ въздух, генератори за топла вода. RATORS.