Каква е разликата между BSc и MSci степен?


Отговор 1:

Забележка: Моите коментари са информирани от шотландското висше образование

И двете са студенти и се финансират като такива, което е важният момент.

MSci е интегриран магистър, който изисква допълнителна година на обучение, подобно на MEng, който също е интегриран магистър.

MSci (магистър по наука) е на същото ниво като MSc (магистър по наука), но изисква по-малко академичен кредит. MSci се счита за сравнима с PGDip (следдипломна диплома) по отношение на това, че нито включва представянето на магистърската дисертация, необходима за MSc

В Шотландия наградата за магистърска степен (магистър по изкуства) се дава от Древните университети, но в този случай тя не е следдипломна, а просто сравнима с бакалавърска степен.

MSci очевидно е по-добър от BSc, но повечето работодатели не са запознати със степента. Въпреки това, MEng често предлага напреднали позиции на професионални органи по отношение на статута на дипломиран инженер, което им дава по-голяма валута.


Отговор 2:

Бакалавърът (бакалавърът на науките) и магистърът (магистър по наука) се различават директно един от друг по степен, в която магистрите изискват повече обучение да включва обучение (30 или повече семестриални часа) от бакалаврите. ... Другата е по-високо ниво, магистърска (MSci) и може да ви помогне да вкарате крак в някоя врата (и). MSc е следдипломна магистърска степен, взета след бакалавърска степен. MSci, от друга страна, е бакалавърска магистратура

И бакалавър (бакалавър по наука), и магистър (магистър по наука) са висши образователни степени, присъждани по научни предмети. Студентите, които посещават колеж или университет и специалност по научен предмет, обикновено получават бакалавърска степен, докато квалификациите за магистърски програми са запазени за тези, които завършат допълнително следдипломно обучение. MSc е по-високо ниво на квалификация и често се използва като стъпка към придобиването на докторска степен.

BSc

Бакалавърските степени (понякога наричани бакалавърски степени) се присъждат на студенти от колежа, които завършват пълен 4-годишен бакалавърски учебен план. Повечето студенти влизат в бакалавърска програма веднага след като завършат гимназия, въпреки че зрелите студенти могат да започнат да учат за квалификацията в по-късен живот. За да се запишат в бакалавърска програма, студентите обикновено трябва да притежават диплома за средно образование или резултати от GED, SAT или ACT тест, препис от гимназия, препоръчителни писма и съответните есета за кандидатстване. Бакалавърските степени могат да бъдат завършени в държавни университети, частни колежи и чрез програми за дистанционно обучение.

Бакалавърска степен ще бъде присъдена на студенти със специалност специален предмет като компютърни науки и класически науки като химия. Математическите специалности също получават бакалавърска степен. Студентите, специализиращи в аналитични, практически, експериментални предмети, печелят бакалавърска степен, докато тези, които учат в теоретични, базирани на есе или художествени предмети като философия, изкуство или история печелят бакалавърска степен по изкуства (BA).

Пост-бакалаври

Студентите, завършили бакалавърска степен, могат да решат да продължат да учат за магистърска степен по различни причини. Мнозина желаят да разширят още повече своето разбиране за избраната от тях академична област или да се стремят да се специализират в по-специфична област, отколкото биха могли, докато завършат своя бакалавър. Други избират по-нататъшно обучение като начин за подобряване на бъдещите перспективи за работа, да позволят промяна в кариерата или да развият специфични за работата умения, докато има дори някои, които решат да останат в университета, за да не се налага да се присъединяват към работната сила.

MSc

Студентите, които искат да се запишат в магистърска програма, трябва да притежават бакалавърска степен в съответна област. Магистър може да се присъжда по теми, вариращи от традиционно теоретично научно изследване до практически предмети като инженерна или селскостопанска наука и предлага далеч по-голяма дълбочина на обучение от бакалавърска степен. MSc курсовете разполагат с много по-малко преподавателска стая в сравнение с бакалавърските курсове, като вместо това акцентът е поставен върху оригинални изследвания и разработване на лични идеи. За да завършат MSc, студентите обикновено трябва да завършат дисертация, фокусирайки се върху избраната от тях област на обучение.

Академичен или професионален?

Програмите за магистърски програми могат да бъдат пригодени за подобряване на професионалните перспективи на студента, но някои от тях са предназначени да изпълняват ролята на мост между бакалавърската степен и евентуалното докторско проучване. Студентите трябва да избират програма внимателно с това предвид. Тези, които желаят в крайна сметка да учат за докторска степен, трябва да изберат специално разработена програма за магистърска степен, докато тези, които искат да подобрят перспективите си за кариера, трябва да изберат програма, предназначена да подобри практическите си умения.


Отговор 3:

Бакалавърът (бакалавърът на науките) и магистърът (магистър по наука) се различават директно един от друг по степен, в която магистрите изискват повече обучение да включва обучение (30 или повече семестриални часа) от бакалаврите. ... Другата е по-високо ниво, магистърска (MSci) и може да ви помогне да вкарате крак в някоя врата (и). MSc е следдипломна магистърска степен, взета след бакалавърска степен. MSci, от друга страна, е бакалавърска магистратура

И бакалавър (бакалавър по наука), и магистър (магистър по наука) са висши образователни степени, присъждани по научни предмети. Студентите, които посещават колеж или университет и специалност по научен предмет, обикновено получават бакалавърска степен, докато квалификациите за магистърски програми са запазени за тези, които завършат допълнително следдипломно обучение. MSc е по-високо ниво на квалификация и често се използва като стъпка към придобиването на докторска степен.

BSc

Бакалавърските степени (понякога наричани бакалавърски степени) се присъждат на студенти от колежа, които завършват пълен 4-годишен бакалавърски учебен план. Повечето студенти влизат в бакалавърска програма веднага след като завършат гимназия, въпреки че зрелите студенти могат да започнат да учат за квалификацията в по-късен живот. За да се запишат в бакалавърска програма, студентите обикновено трябва да притежават диплома за средно образование или резултати от GED, SAT или ACT тест, препис от гимназия, препоръчителни писма и съответните есета за кандидатстване. Бакалавърските степени могат да бъдат завършени в държавни университети, частни колежи и чрез програми за дистанционно обучение.

Бакалавърска степен ще бъде присъдена на студенти със специалност специален предмет като компютърни науки и класически науки като химия. Математическите специалности също получават бакалавърска степен. Студентите, специализиращи в аналитични, практически, експериментални предмети, печелят бакалавърска степен, докато тези, които учат в теоретични, базирани на есе или художествени предмети като философия, изкуство или история печелят бакалавърска степен по изкуства (BA).

Пост-бакалаври

Студентите, завършили бакалавърска степен, могат да решат да продължат да учат за магистърска степен по различни причини. Мнозина желаят да разширят още повече своето разбиране за избраната от тях академична област или да се стремят да се специализират в по-специфична област, отколкото биха могли, докато завършат своя бакалавър. Други избират по-нататъшно обучение като начин за подобряване на бъдещите перспективи за работа, да позволят промяна в кариерата или да развият специфични за работата умения, докато има дори някои, които решат да останат в университета, за да не се налага да се присъединяват към работната сила.

MSc

Студентите, които искат да се запишат в магистърска програма, трябва да притежават бакалавърска степен в съответна област. Магистър може да се присъжда по теми, вариращи от традиционно теоретично научно изследване до практически предмети като инженерна или селскостопанска наука и предлага далеч по-голяма дълбочина на обучение от бакалавърска степен. MSc курсовете разполагат с много по-малко преподавателска стая в сравнение с бакалавърските курсове, като вместо това акцентът е поставен върху оригинални изследвания и разработване на лични идеи. За да завършат MSc, студентите обикновено трябва да завършат дисертация, фокусирайки се върху избраната от тях област на обучение.

Академичен или професионален?

Програмите за магистърски програми могат да бъдат пригодени за подобряване на професионалните перспективи на студента, но някои от тях са предназначени да изпълняват ролята на мост между бакалавърската степен и евентуалното докторско проучване. Студентите трябва да избират програма внимателно с това предвид. Тези, които желаят в крайна сметка да учат за докторска степен, трябва да изберат специално разработена програма за магистърска степен, докато тези, които искат да подобрят перспективите си за кариера, трябва да изберат програма, предназначена да подобри практическите си умения.


Отговор 4:

Бакалавърът (бакалавърът на науките) и магистърът (магистър по наука) се различават директно един от друг по степен, в която магистрите изискват повече обучение да включва обучение (30 или повече семестриални часа) от бакалаврите. ... Другата е по-високо ниво, магистърска (MSci) и може да ви помогне да вкарате крак в някоя врата (и). MSc е следдипломна магистърска степен, взета след бакалавърска степен. MSci, от друга страна, е бакалавърска магистратура

И бакалавър (бакалавър по наука), и магистър (магистър по наука) са висши образователни степени, присъждани по научни предмети. Студентите, които посещават колеж или университет и специалност по научен предмет, обикновено получават бакалавърска степен, докато квалификациите за магистърски програми са запазени за тези, които завършат допълнително следдипломно обучение. MSc е по-високо ниво на квалификация и често се използва като стъпка към придобиването на докторска степен.

BSc

Бакалавърските степени (понякога наричани бакалавърски степени) се присъждат на студенти от колежа, които завършват пълен 4-годишен бакалавърски учебен план. Повечето студенти влизат в бакалавърска програма веднага след като завършат гимназия, въпреки че зрелите студенти могат да започнат да учат за квалификацията в по-късен живот. За да се запишат в бакалавърска програма, студентите обикновено трябва да притежават диплома за средно образование или резултати от GED, SAT или ACT тест, препис от гимназия, препоръчителни писма и съответните есета за кандидатстване. Бакалавърските степени могат да бъдат завършени в държавни университети, частни колежи и чрез програми за дистанционно обучение.

Бакалавърска степен ще бъде присъдена на студенти със специалност специален предмет като компютърни науки и класически науки като химия. Математическите специалности също получават бакалавърска степен. Студентите, специализиращи в аналитични, практически, експериментални предмети, печелят бакалавърска степен, докато тези, които учат в теоретични, базирани на есе или художествени предмети като философия, изкуство или история печелят бакалавърска степен по изкуства (BA).

Пост-бакалаври

Студентите, завършили бакалавърска степен, могат да решат да продължат да учат за магистърска степен по различни причини. Мнозина желаят да разширят още повече своето разбиране за избраната от тях академична област или да се стремят да се специализират в по-специфична област, отколкото биха могли, докато завършат своя бакалавър. Други избират по-нататъшно обучение като начин за подобряване на бъдещите перспективи за работа, да позволят промяна в кариерата или да развият специфични за работата умения, докато има дори някои, които решат да останат в университета, за да не се налага да се присъединяват към работната сила.

MSc

Студентите, които искат да се запишат в магистърска програма, трябва да притежават бакалавърска степен в съответна област. Магистър може да се присъжда по теми, вариращи от традиционно теоретично научно изследване до практически предмети като инженерна или селскостопанска наука и предлага далеч по-голяма дълбочина на обучение от бакалавърска степен. MSc курсовете разполагат с много по-малко преподавателска стая в сравнение с бакалавърските курсове, като вместо това акцентът е поставен върху оригинални изследвания и разработване на лични идеи. За да завършат MSc, студентите обикновено трябва да завършат дисертация, фокусирайки се върху избраната от тях област на обучение.

Академичен или професионален?

Програмите за магистърски програми могат да бъдат пригодени за подобряване на професионалните перспективи на студента, но някои от тях са предназначени да изпълняват ролята на мост между бакалавърската степен и евентуалното докторско проучване. Студентите трябва да избират програма внимателно с това предвид. Тези, които желаят в крайна сметка да учат за докторска степен, трябва да изберат специално разработена програма за магистърска степен, докато тези, които искат да подобрят перспективите си за кариера, трябва да изберат програма, предназначена да подобри практическите си умения.