Каква е разликата между BSc (специалности) и BSc (отличия)?


Отговор 1:

Разликата между бакалавърските и бакалавърските отличия е малко объркваща, тъй като различните университети или различни държави имат различни практики в предлагането на дипломи за отличие. Всъщност е вярно, че и двамата са с академични степени, присъдени на студенти. Периодът за изпълнение на двата курса е почти един и същ, но се различава в някои страни. Въпреки това, има причини да се смята, че бакалавърските отличия са по-добри от степента на бакалавърска степен. Смята се също, че да се намери работа с BSc Hons е по-лесно, отколкото да се назначиш с квалификация BSc. Следователно http://B.Sc Hons е много предпочитан пред http://B.Sc. И двата курса са разбира се популярни сред студентите.


Отговор 2:

B.Sc (отличие) щанд за бакалавърска степен на науката. Бакалавърската степен бакалавър (PASS / MAJOR) обикновено се счита за обикновена пропускна степен, която се провежда в IGNOU и някои други колежи / институции, докато BSc (Hons) се разглежда като извънредна степен, управлявана от престижни университети / институции. Предполага се, че B.Sc (Hons) има по-тежка програма от B.Sc (Pass / Major).

И двете степени са еквивалентни по своя характер, но приоритет се дава на B.Sc (Hons).