Каква е разликата между шина и фидер?


Отговор 1:

При разпределението на електрическа енергия шина е метална лента или щанга (обикновено мед, месинг или алуминий), която предава електричество в разпределително табло, разпределителна табла, подстанция, батерия или други електрически апарати. Основната му цел е да провежда значителен ток от електричество.

където като вериги на захранващото устройство са връзките между изходните изводи на разпределителна подстанция и входните клеми на първичните вериги. Проводниците на веригата на разпределителната захранваща мрежа напускат подстанцията от прекъсвач или прекъсвач на веригата чрез подземни кабели, наречени изходни кабели на подстанцията. Подземните кабели се свързват към близката надземна първична верига извън подстанцията. Това елиминира множество вериги на полюсите, съседни на подстанциите, като по този начин подобрява цялостния вид на подстанцията. Няколко вериги на захранващо разпределение могат да оставят подстанция, простираща се в различни посоки, за да обслужва клиентите. Подземните кабели са свързани към първи контур чрез близкия полюс на щранг. Отделението за захранване на разпределителя насочва захранването от подстанцията към разпределителните първични захранващи вериги.