Каква е разликата между шифър и криптиран текст?


Отговор 1:

Ключовата разлика между криптирането и хеширането е, че шифрованите низове могат да бъдат върнати обратно в оригиналната им дешифрирана форма, ако имате правилния ключ. Основната разлика между шифър и шифър е, че блокният шифър криптира и декриптира блок от текст в даден момент. От друга страна, поточен шифър криптира и декриптира текста, като взема по един байт на текста наведнъж.