Каква е разликата между усилвател клас A и клас C?


Отговор 1:

Усилвателите от клас А работят в линейната област на кривата на прехвърляне на усилвателните устройства. Отрицателните изходни напрежения се генерират чрез разходване на мощност в алтернативно съпротивление на натоварването и позволяване на изхода да се приема чрез променлив ток, като трансформатор или кондензатор.

Клас В работи в линейната област на ДВЕ транзистора, където единият транзистор подава товара, а другият захранва алтернативния товар или отрицателната половина на сигнала, само когато е необходимо. Това има няколко предимства, тъй като много по-малко мощност се губи на устройството за алтернативно зареждане и с правилните устройства и захранвания можете също да премахнете променливотоковия уред. Мощността е по-малка, но изкривяването е по-голямо.

Клас С е резонансен метод, генерира радиочестотни сигнали и работи в областта на насищане на усилвателните устройства. Резонансната верига осигурява отрицателната половина на сигнала и така не се губи мощност. Те са много ефективни, но не и за аудио.

Клас D е подобен на клас C, но вместо резонансно устройство за предоставяне на отрицателната половина на сигнала, то използва второ усилващо устройство по начин, подобен на клас B. Резонансното устройство вместо това премахва хармониците и филтрираният резултат е аудио както и много висока ефективност и сравнително ниско изкривяване, тъй като PWM сигналът (Pulse Width Modulated) няма никакви кръстосани изкривявания.