Каква е разликата между въглищен блок и въглищна мина?


Отговор 1:

Горепосочената карта показва наличните въглищни блокове в въглищните находища на долината Годавари, които са под контрола на въгледобивните предприятия на Сингарени. Въглищните блокове са с площ от няколко квадратни километра, което не може да се добива от единична въглищна мина.

Поради геоложки смущения, като разломи и голямо разположение на въглищни блокове, един въглищен блок се добива от броя на въглищните мини. Въглищните мини са част от въглищните блокове.