Каква е разликата между споразумение за акционери на дружеството и споразумение за съвместно предприятие?


Отговор 1:

Разликата е важна.

Споразумение за акционер е споразумение между акционери в компания, с други думи съсобственици. Това е споразумение между няколко члена на една и съща компания.

Споразумение за съвместно предприятие е споразумение между двама (или повече) хора или компании, които да предприемат начинание заедно (съвместно). Това е споразумение между няколко членове на различни компании.