Каква е разликата между непрекъсната функция и непрекъснат сигнал?


Отговор 1:

Като добавим казаното от Андрас, сигналите (тъй като терминът се използва при обработката на сигнали) могат да бъдат реални или сложни. Може да се каже, че сложните сигнали са просто математически устройства, използвани за подпомагане на обработката на фаза, но те са мощни устройства, например използвани в сложни преобразувания на Фурие. Също така, сигналите са почти винаги функции на времето и понякога определени функции в пространството могат да бъдат наричани сигнали или могат да бъдат записани като функции на променливи, които са линейни функции (напр. F (t) = при + b) на време или пространство , И както каза Андрас, сигналите са специални случаи на функции.