Каква е разликата между корниз и покрив?


Отговор 1:

В архитектурата CORNICE е декоративна мазилка, дърво или камък в края на таван или покрив.

В архитектурата COVING е вдлъбнато дъгообразно формоване, образувано на кръстовището на стена и таван.

Ако в случай, че имате предвид CORNICHE,

CORNICHE е път, отсечен по скала или хълм, който върви по крайбрежието.

КАВА е извита част от брега, която отчасти заобикаля водна зона обикновено между скалисти хълмове.


Отговор 2:

Cornice е общият термин, прилаган за формоване, предназначен да скрие съединението между стената и тавана. Покриването обикновено се отнася до тип корниз, който е равномерен по профил.

Покриването е обикновената вещ, която върви по ръба на тавана. Корнизът е декоративното шарени покритие (зъбни, яйцевидна и стрела, акант и др.).