Каква е разликата между креативен директор и дизайнерски директор?


Отговор 1:

Първо мисля, че зависи от индустрията и второ мисля, че зависи от фирмата / агенцията / компанията. Например ролите и значенията им в стартъпите в сравнение с големите дизайнерски фирми вероятно се различават доста, или те наистина са сигурни. Ето обаче моето кратко обобщение на двете роли:

Креативният директор е някой, който участва във всички творчески усилия. Например традиционният креативен директор е отговорен за всички творчески усилия на една фирма и нейните клиенти. Един страхотен креативен директор може да има много различни видове опит и опит. Така че това не е линейна роля в смисъл, че само арт директори стават творчески директори.

Дизайнерският директор е някой, който е свързан с проектантската работа. Например традиционният дизайнерски директор е отговорен за всички дизайнерски усилия на една фирма и нейните клиенти. Страхотният дизайнерски директор най-често идва от дизайнерски произход и също е бил дизайнер. Така че неговата по-линейна роля е в смисъл, че най-често дизайнерите стават дизайнерски директори.

Това отново е моята гледна точка въз основа на моя опит като дизайнер, дизайнерски директор и креативен директор и ролите, които имах в големи и малки фирми в няколко различни страни.


Отговор 2:

Заглавието „Креативен директор“ е пренасяне от традиционните рекламни агенции. Креативният директор можеше преди това да бъде арт директор, копирайтър или и двете. Креативните директори са отговорни за креативните резултати в областта на маркетинга, комуникациите и рекламата, докато „Дизайнерският директор“ е заглавие, по-свързано с продуктовия дизайн.


Отговор 3:

Заглавието „Креативен директор“ е пренасяне от традиционните рекламни агенции. Креативният директор можеше преди това да бъде арт директор, копирайтър или и двете. Креативните директори са отговорни за креативните резултати в областта на маркетинга, комуникациите и рекламата, докато „Дизайнерският директор“ е заглавие, по-свързано с продуктовия дизайн.


Отговор 4:

Заглавието „Креативен директор“ е пренасяне от традиционните рекламни агенции. Креативният директор можеше преди това да бъде арт директор, копирайтър или и двете. Креативните директори са отговорни за креативните резултати в областта на маркетинга, комуникациите и рекламата, докато „Дизайнерският директор“ е заглавие, по-свързано с продуктовия дизайн.