Каква е разликата между виновно убийство и опит за убийство?


Отговор 1:

Като студент по наказателно право бих искал да отговоря на този въпрос със следните условия:

  1. Убийственото убийство е дефинирано в раздел 299 от Индийския наказателен кодекс от 1860 г. Същността на престъплението е актът на извършване на * смърт * на човек (убийство), който се дължи на агент, излязъл от човешки разум, и е по този начин наказуем (виновен). Степента на престъпност на ума не е най-високата в този случай, в противен случай би могла да доведе до престъплението Убийство (S.300). Напротив, престъплението „Опит за убийство“, което е дадено в С. 307 от IPC, 1860 г., се призовава, когато престъпното намерение на дадено лице или знанието за най-високата степен на престъпност, равно на намерението, е придружено от явно деяние, което, когато е пълно, би довело до смърт на човек, но не, поради определени интервенционни обстоятелства, които всъщност не са били под контрола или в съответствие с намерението на обвиняемия.

Надявам се този отговор да задоволи нуждата от въпроса.

~ пожелания


Отговор 2:

Убийството е убийство на убийство на човек, това е подмножество. Така убийството може да бъде от типове: оправдано убийство, виновно убийство, което не представлява убийство, и убийство. Убеденото убийство, което не представлява убийство, е популярност съкратено до виновно убийство. Сега стигаме до въпроса. Основната разлика между двете е в първия човекът умира, а в втория мъжът оцелява в престъплението. В противен случай двете не са съвместими.


Отговор 3:

Убийството е убийство на убийство на човек, това е подмножество. Така убийството може да бъде от типове: оправдано убийство, виновно убийство, което не представлява убийство, и убийство. Убеденото убийство, което не представлява убийство, е популярност съкратено до виновно убийство. Сега стигаме до въпроса. Основната разлика между двете е в първия човекът умира, а в втория мъжът оцелява в престъплението. В противен случай двете не са съвместими.