Каква е разликата между цифрова библиотека и база данни?


Отговор 1:

В Computer Science база данни обикновено ви позволява да търсите нещата по-бързо, защото полетата / данните са индексирани и могат да се търсят.

Вярвам, че дигиталната библиотека е само колекция от неща, съхранявани в цифров формат.

Пример: Библиотека на дигитални песни: е колекция от песни в mp3 формат, съхранявана в папка.

База данни за песни: колекция от песни с, заглавие, описание, дати, кодиране, текст, изпълнител, всички правилно подредени съхранявани и индексирани за лесно търсене.