Каква е разликата между двойно свързан списък и двупосочен свързан списък?


Отговор 1:

Двупосочен свързан списък и двойно свързан списък са едни и същи неща. Може би сте го объркали със списък с кръгови връзки.

В двойно или двупосочно свързан списък, всеки възел е свързан с два възела, следващия възел и предишния възел, Това означава, че всеки възел съхранява два адреса заедно с данни и списъкът може да бъде преместен във всяка посока. Времето, необходимо за достигане на главния възел от последния възел, ще бъде O (n).

В кръговия списък всеки възел съхранява адрес само на един възел, т.е. на следващия възел. Следващият показалец на последния възел, вместо да е нулева точка към главния възел. Създава се кръг и време, необходимо за достигане на главния възел от последния възел е O (1).