Каква е разликата между захранващия стълб и LT панела?


Отговор 1:

Подаващото табло е електрическо заграждение, монтирано в близост до улицата, като основно е превключващо и защитно устройство, което разпределя захранването във вашия район. Подаващото табло се състои от шини, предпазители (главно предпазители HRC се използват в ИНДИЯ), входящо устройство, изходящо устройство.

Панелът с ниско напрежение (LT) е разпределителен панел, който получава захранване от трансформатора и го разпределя в различни секции във вашата фабрика. те са различни LT панели като кубичен панел за управление на мощността, панел за разпределение на мощността, кубичен панел за управление на двигателя, панел за автоматично коригиране на фактора на мощността, панел за автоматично отказ на мрежата, панел за синхронизация, панел за автоматизация.

Моля, изпратете потвърждение, ако разбирате съдържанието.

ОТ ТЕБ.