Каква е разликата между феминистка и радикална феминистка?


Отговор 1:

Феминистката е човек, който вярва във феминизма и се опитва да постигне промяна, която помага на жените да получат равни възможности и права.

като има предвид,

Радикалният феминист е човек, който призовава за радикално пренареждане на обществото, в което върховенството се елиминира във всички социални и икономически контексти.

Изображение по-долу го описва по-удачно: