Каква е разликата между оптичен кабел и оптичен сензор?


Отговор 1:

Оптични сензори за влакна - Сензорите за оптични влакна, известни още като сензори за оптични влакна, използват оптично влакно или чувствителен елемент. Тези сензори се използват за усещане на няколко количества като температура, стрес, вибрации, измествания, въртене или внимание на химически видове. Влакна имат толкова много, че се използват в областта на дистанционното изследване, тъй като не се нуждаят от електричество в далечната околна среда и имат малки размери.

Оптичните сензори са идеални за нечувствителни ситуации, включително шум, прекомерна вибрация, прекомерна топлина, влажна и рискова среда. Тези сензори могат лесно да се поберат в малки региони и могат да бъдат разположени ефективно на всяко място, където е необходимо. Преместването на дължината на вълната може да се изчисли с помощта на инструмент, оптична честотна рефлектометрия. Отлагането на времето на сензорите за оптични влакна може да бъде определено чрез използване на устройство, състоящо се от оптичен рефлектометър във времева област.

Оптични кабели - Оптичните кабели или оптичната технология също са част от еволюцията. Защото преди оптичната технология там имаме само медни или метални проводници, които са били използвани за предаване на данните. Но това не беше до знака, що се отнася до сигурността, производителността и бързата скорост. Оптичната технология не е нищо друго освен резултат от изучаването на светлината и как светлината помага за най-важните свършени работи. Тази технология основно помага за прехвърляне на информация от една точка в друга със скоростта на светлината. Единият от краищата е свързан към светодиод или лазер, който предава информацията, а другият съединител е свързан към устройството, разпознало входящия сигнал.

Компютърната мишка е перфектен пример за оптична технология. Когато щракнете с десния или левия бутон, той изпраща сигнал до компютъра, за който можете правилно да свършите работата си. Точно като тези оптични кабели са направени, за да улеснят живота ни чрез ускоряване на процеса.

Така че, както виждате, разликата между тези две наистина не е чак толкова голяма. Оптичният сензор е устройството, което използва оптичен кабел за своя работен процес.


Отговор 2:

Оптичен кабел се използва за предаване на данни във високоскоростни мрежи. Оптичните кабели се използват за предаване на високи скорости на данни (Gb / sec и по-високи), дълги разстояния и имунизирани от външно влияние. Оптичен сензор се използва за преобразуване на параметър на измерване като температура, налягане, вибрация и т.н. в сигнал, който може да се измери точно.