Каква е разликата между газ и пара на базата на критичната температура?


Отговор 1:

газ е пара, пара е газ. те са едно и също нещо. Единствената разлика е в тяхното използване. често използваме пари, за да отнесем газ, който наскоро беше течност. Но все пак е само газ.

Ако охладите въздух до по-малко от -77 К, можете да получите течен азот (и течен кислород). Ако ги затоплите обратно, те се изпаряват и отделят пари съответно азот и кислород. И все пак някои хора смятат, че кислородът е газ. месечен цикъл. и това по някакъв начин е различно от водната пара (което също е просто газ).