Каква е разликата между бензинов и дизелов автомобил?


Отговор 1:

Разликата е, че всеки използва различен тип двигател с вътрешно горене, който работи на различно, получено от петрол гориво. Дизеловите двигатели осигуряват превъзходна горивна ефективност и са малко по-скъпи. Бензиновите двигатели са по-леки, по-тихи и имат по-широка гама от използваеми обороти. И двата типа двигатели имат лесно забележими индивидуални характеристики, които могат или не могат да се отличават при определени условия на шофиране или да се харесат на определени водачи.


Отговор 2:

Обобщение - Разликата между бензиновите и дизеловите автомобили се дължи най-много на разликата между двигателя и бензиновите автомобили, а дизеловите двигатели се използват за дизелови автомобили. - Всеки принцип на работа е да вдишвате (въздух + гориво) заедно -> (компресия) -> (запалване на запалване) за бензинови двигатели и за предизвикване на горене чрез извършване на дизелови двигатели (компресия на въздуха) -> (инжектиране на дизел) -> (високотемпературно естествено запалване).

Принципите на работа на бензиновите и дизеловите двигатели са напълно различни. Това означава, че бензиновите и дизеловите двигатели имат различни начини на газификация, различни начини на пръскане, изгаряне, изгорели газове и т.н. Следователно, никога не го смесвайте и не го замествайте.

В случая на бензиновите двигатели въздухът и горивото се вдишват заедно (и наскоро има директно впръскване) и след това се компресират, за да запалят запалителната тапа, а дизелът се инжектира, за да предизвика горене при високи температури. Поради естеството на горивото, експлозията с високо налягане при по-високи температури води до по-голяма сила и вместо издръжливостта на частите на двигателя, шумът от горенето е сравнително по-голям от този на бензиновия двигател. В случай на дизел се генерират NOx, SOx и PM (конкретен метър, прах), които са вещества, които причиняват замърсяване на околната среда, а за тяхното намаляване са необходими устройства за последваща обработка и разработването е в ход.

Най-голямата разлика между бензиновите автомобили (бензиновите) и дизеловите автомобили (дизеловите) е разликата в стрелбата, която е по-добра от бензиновите коли по отношение на ефективността, тъй като те възпламеняват изкуствена експлозия, като разпръскват дизел в сгъстен въздух като мъгла, за да предизвикат собствените си изблици по същото време.

Ако имате още въпроси относно смазочното масло, моля, спрете до кафенето и оставете въпрос.

Експерт по смазочно масло от задграничен доктор на науките. ще отговори директно.

도플러 이펙트: 네이버 카페


Отговор 3:

Обобщение - Разликата между бензиновите и дизеловите автомобили се дължи най-много на разликата между двигателя и бензиновите автомобили, а дизеловите двигатели се използват за дизелови автомобили. - Всеки принцип на работа е да вдишвате (въздух + гориво) заедно -> (компресия) -> (запалване на запалване) за бензинови двигатели и за предизвикване на горене чрез извършване на дизелови двигатели (компресия на въздуха) -> (инжектиране на дизел) -> (високотемпературно естествено запалване).

Принципите на работа на бензиновите и дизеловите двигатели са напълно различни. Това означава, че бензиновите и дизеловите двигатели имат различни начини на газификация, различни начини на пръскане, изгаряне, изгорели газове и т.н. Следователно, никога не го смесвайте и не го замествайте.

В случая на бензиновите двигатели въздухът и горивото се вдишват заедно (и наскоро има директно впръскване) и след това се компресират, за да запалят запалителната тапа, а дизелът се инжектира, за да предизвика горене при високи температури. Поради естеството на горивото, експлозията с високо налягане при по-високи температури води до по-голяма сила и вместо издръжливостта на частите на двигателя, шумът от горенето е сравнително по-голям от този на бензиновия двигател. В случай на дизел се генерират NOx, SOx и PM (конкретен метър, прах), които са вещества, които причиняват замърсяване на околната среда, а за тяхното намаляване са необходими устройства за последваща обработка и разработването е в ход.

Най-голямата разлика между бензиновите автомобили (бензиновите) и дизеловите автомобили (дизеловите) е разликата в стрелбата, която е по-добра от бензиновите коли по отношение на ефективността, тъй като те възпламеняват изкуствена експлозия, като разпръскват дизел в сгъстен въздух като мъгла, за да предизвикат собствените си изблици по същото време.

Ако имате още въпроси относно смазочното масло, моля, спрете до кафенето и оставете въпрос.

Експерт по смазочно масло от задграничен доктор на науките. ще отговори директно.

도플러 이펙트: 네이버 카페