Каква е разликата между gazillion и трилион, колко 0 е разликата?


Отговор 1:

Един милион е хиляда хиляди. Шест нули. Милиард е хиляда хиляди хиляди, девет нули. Трилион е хиляда хиляди хиляди, дванадесет нули. Можете да зададете разликата между която и да е от тях, дори можете да я зададете по отношение на броя нули. Но моделът е, броят хиляди пъти е първоначалната хиляда: милион е един, милиард е два, трилион е три.

Gazillion е различен вид число, наречено неопределени числа. В този случай това е произволно голямо число, с много, но без зададен брой нули. Името се основава на действителни преброени числа със сходни имена, като тези по-горе и по-големи, квадрилион, пентилион и т.н. „Gaz“ не е префикс на число и не може да посочи колко хиляди хиляди колко струпвания от три нули действително присъстват.

Това го поставя в същия клас като думи като няколко, някои, много, много, думи, които говорят за числа и дават усещане за мащаб, без всъщност да ни казват какво е числото.

Любимият ми от този клас номер е измислен от Ричард Адамс в книгата си „Воден кораб надолу“; Hrair.

Зайците могат да броят до четири. Всяко число над четири е храир, "много" или "хиляда". —Водостроенето надолу

Оказва се, че можете да откриете малки числа с един поглед, като определите моментално дали има едно, две, три, четири и т.н. Думата за това е сублимизиране. Това звучи като „преброяване на числа“, но интересното е, че има броещи числа, които можете да видите от пръв поглед, а след това има преброяване на числа, които трябва… да преброите. Не можете да видите с един поглед разликата между шестнадесет и седемнадесет крави в поле.

За всеки човек има максимален брой „поглед“ елементи и ето къде идва hrair. Всичко това е по-голямо от вашето „поглед“. За всеки човек Hrair е нещо като определено число, тъй като има долна граница, но горна граница. Шестнадесет вероятно е храир, но също така е милиард, или трилион, или газлион за този въпрос. По-лошото е, че hrair варира от човек на човек, така че долната ви граница може да бъде четири, докато моята може да е седем. Във филма Rainman долната граница на храма на Raymond изглежда е нещо от стотиците.

Но вероятно не gazillions.