Каква е разликата между кредитна карта General и кредитна карта Kisan?


Отговор 1:

Kisan Kredit карта е предимно за ползи на фермерите, за да изпълнят своите кредитни нужди. Той беше открит през август 1998 г. от Националната банка за земеделие и кредити (НАБАРД). Общата кредитна карта се издава за кредитни изисквания на всички според техните кредитни нужди и допустимост. Земеделските производители също могат да предоставят съоръжението, ако отговарят на изискванията.