Каква е разликата между добър риск и лош риск?


Отговор 1:

За да определите дали нещо е добър риск или лош риск, трябва да определите няколко неща. Трябва да решите какви ще са ползите, ако събитието се случи. Трябва да решите какви разходи или щети могат да бъдат, ако събитието се случи. И вие трябва да решите кое е по-вероятно да се случи. Нещо е добър риск, ако и трите са във ваша полза или поне най-вече в ваша полза. Лош риск е точно обратното.