Каква е разликата между група и поле?


Отговор 1:

Всъщност полето е разширение на свойствата на групата. В аксиоматичен смисъл на полето да се каже, F е пръстен, който е комутативна група wrt '+', а полугрупа wrt "× /." и две областни имоти, т.е. ляво и дясно разпределително. Пръстен с идентичност. Най-накрая, ако има обратни в допълнение към всички тези свойства, ние го декларираме като поле. Така че всяко свойство на групата за задържане на поле, но го предава, не следва свойството на специфична двоична операция на поле wrt (единична операция).