Каква е разликата между хидравлична турбина и хидравличен двигател?


Отговор 1:

Хидравлична турбина е машина, при която кинетичната енергия на движеща се течност се преобразува в механична сила чрез импулса или реакцията на флуида с поредица кофи, гребла или лопатки, събрани около обиколката на колело или цилиндър. Механичната мощност обикновено има формата на въртящ момент на въртяща се ос.

Двигателят е общ термин за машина, преобразуваща различни видове енергия (химическа, електрическа, хидравлична, пневматична ...) в механична мощност (отново обикновено въртящ момент на въртяща се ос).

Основната разлика между например хидравличен двигател и хидравлична турбина е, че турбината е проектирана за максимална ефективност и обикновено се използва за генериране на електрическа енергия, докато хидравличният двигател е само задвижващ механизъм, за който енергийната ефективност е по-малко важна, отколкото например реакцията време.