Каква е разликата между кръстовище, краен и централен?


Отговор 1:

Съгласно железопътните конвенции

Junction - Гара, където се срещат най-малко две различни линии.

Terminus - станция в края на линия, отвъд която няма линия.

Централна - Гара, от която тръгват поне 4 линии в различни посоки.

Централно трябва да бъде кръстовище.

Но не всички кръстовища могат да бъдат централни.