Каква е разликата между JV и сливане?


Отговор 1:

JV означава съвместно предприятие. В тези две дружества A и B образуват трето дружество C, в което и двете имат дял. Имайте предвид обаче, че и трите компании съществуват едновременно.

Сливане означава, когато една компания A се слива с друга компания B. В това може да се окаже, че след сливането те образуват трета фирма C или компанията A сливане с B напълно губи името си и сега е известна само като компания B.


Отговор 2:

Съвместното предприятие ще има отделна идентичност. Това е отделен бизнес или проект между две страни, които се събират, за да изпълняват при определени условия, за да споделят печалбите, произтичащи от начинанието.

При сливане човек губи идентичността. Едно дружество предлага на собствениците на компанията да се откажат от правата си за определено възнаграждение и едно от дружествата е обединено с друго дружество.


Отговор 3:

Съвместното предприятие ще има отделна идентичност. Това е отделен бизнес или проект между две страни, които се събират, за да изпълняват при определени условия, за да споделят печалбите, произтичащи от начинанието.

При сливане човек губи идентичността. Едно дружество предлага на собствениците на компанията да се откажат от правата си за определено възнаграждение и едно от дружествата е обединено с друго дружество.