Каква е разликата между законосъобразен гражданин и етичен?


Отговор 1:

Доколкото съм наясно, в закона се отразяват социалните норми и ценности. Ако законът е в противоречие с етичните ценности, морал, култура и практики на обществото, тогава хората са склонни да го изхвърлят или да не го подчиняват. Например в Непал беше обнародван Закон за реформа на социалното поведение 2033 г., който ограничи гражданите да канят повече от 50 роднини на сватбената церемония. Непалските хора притежават стойността или предпочитат да гарантират присъствието на своите любими и затворени в щастието си. Това е културна практика, поддържана от непалци от незапомнени времена. В резултат този закон не влезе в сила. По подобен начин неотдавнашният брой на Гути Бил, който накара хората да демонстрират на улицата, тъй като е против тяхната етика и култура, е добър пример за това защо етиката и морала на хората трябва да бъдат отразени в законите. Така че в това отношение няма такава разлика между спазващия закона и етичния гражданин. Законният гражданин автоматично е етичен гражданин, при условие че при някои изключителни обстоятелства етичните хора отказват да следват закон, който противоречи на техните етични ценности. Следователно такъв закон се обявява за нищожен.