Каква е разликата между адвокат, адвокат и адвокат?


Отговор 1:

Тези 3 думи (ADVOCATE, LAWYER & BARRISTER) всички са квалифицирани по степен ЗАКОН ... Първото поколение се нарича също адвокат .. след това второто и третото поколение бяха наречени като адвокат или адвокат ..., но между тях няма дискриминация ... ADVOCATE, LAWYER & BARRISTER те представляват пред съда за своите клиенти и партии ...

понастоящем най-вече, ако някой е завършил специалност право, а след това е записан като АДВОКАТ… ..


Отговор 2:

Юрист :

Човек, който знае много добре за закона. специално квалифициран в областта на правото. Той може да бъде адвокат или адвокат.

Адвокат:

лице, което пледира на друго лице. той може да постави делото на всяко друго лице и да се бори за запазването на неговото право.

Адвокат:

лицето, което практикува в по-висшия съд, специално в съда на адвоката на Queen. Това е обучение, което може да се получи от Обединеното кралство чрез обучение от британската адвокатура …………………………………….