Каква е разликата между учебна цел и компетентност?


Отговор 1:

В най-простата си форма компетентността се определя като набор от отношение, умения и знания. От друга страна, целта на обучението по същество е конкретно изявление (писмено или устно), което описва „какво би научил (да прави / не прави)“.

Както можете да видите, програма за обучение (която може да има множество компоненти) може да има за цел да помогне на учащия се да придобие компетентност. Целите на обучението на тази програма са изявления за създаване на граници около „какво ще се преподава / изследва / обсъжда“.