Каква е разликата между линейно движение и равномерно линейно движение?


Отговор 1:

Всички равномерни линейни движения могат да се наричат ​​линейни движения, но не всички линейни движения са равномерни линейни движения ...

Линейно движение, при което тялото се движи по права линия и то може да се движи с равномерна скорост или може да бъде ускорено ...... от друга страна ......> При еднакви линейни движения тялото се движи по права линия, но то трябва да се движи с еднаква скорост; ускорението е 0….