Каква е разликата между логическа функция и математическа функция? Двете взаимно се изключват?


Отговор 1:

Виждал съм логическа функция, дефинирана като тази, която има булеви параметри и връща булева стойност. В този случай max (x, y) не би била логическа функция. Ако дефинирате математическа функция като тази, която има параметри от всякакъв тип и връща стойност от всеки тип, тогава логическата функция е математическа функция по дефиниция. Вярвам, че отговорът на въпроса, който се опитвате да зададете, зависи от определенията на термините.

Следователно го поставям в същата категория като "Какъв е звукът от едната ръкопляскане?" и "Ако дървото падне в гората и няма кой да го чуе, издава ли звук?"