Каква е разликата между лого, гребен и емблема?


Отговор 1:

Гребенът е основно вид марка, показваща тялото на семейството или корпорацията, която представлява техния клас или щит на герб. Емблемата обаче е в основата на своеобразен символичен обект като отличителен знак на нация или организация. Докато логото може да бъде определено като универсална икона, която може да се използва за лична или корпоративна марка. За да създаде креативно лого за всяка организация, дизайнерът трябва наистина да символизира целите и задачите на организацията. За да се разбере важността и различията между трите подробно, е много важно да се консултирате с компаниите, предоставящи потребителски лога за бизнес в Дубай, тъй като те са високопрофесионални и опитни в предоставянето на услуги за дизайн на лого на достъпно качество на своите престижни клиенти.


Отговор 2:

Логото е изобразително изображение на марка или компания

Гребен / емблема може да попада под стиловете, в които някои лога са проектирани. Те са от предишни времеви периоди (средновековни) и останаха с нас до днес. (Моля, извинете липсата ми на исторически познания по него). Крестове бяха използвани за представяне на тела на хора, най-вече рицари и други армии. Знаейки това, не е трудно да разберем защо много дизайни на лого използват гребени като основа.

  • Факт на забавление - Много училищни лога използват дизайни на гребени

Отговор 3:

Логото е изобразително изображение на марка или компания

Гребен / емблема може да попада под стиловете, в които някои лога са проектирани. Те са от предишни времеви периоди (средновековни) и останаха с нас до днес. (Моля, извинете липсата ми на исторически познания по него). Крестове бяха използвани за представяне на тела на хора, най-вече рицари и други армии. Знаейки това, не е трудно да разберем защо много дизайни на лого използват гребени като основа.

  • Факт на забавление - Много училищни лога използват дизайни на гребени