Каква е разликата между любовник и близък приятел?


Отговор 1:

това е като любовник може да бъде близък приятел, но близък приятел не е непременно любовник. има фина линия между близък приятел и любовник. любовник е някой, с когото искате да се ожените и да прекарвате живота си изключително. но близък приятел, можете да имате много, като вие момчета не сте изключителни. любовник е някой, когото имаш и показваш романтична любов към, но близък приятел е като някой, към когото имаш платонична любов. някои неща, които не бихте направили за любовник, но бихте направили за близък приятел и вице стих.