Каква е разликата между инженер по мехатроника и инженер по електроника?


Отговор 1:

Първо, бих искал да започна с дума, наречена „Мулти физика“

Физиката има своите корени в много теми като електроника, електрическа, механична, гражданска и т.н. и всички те са интердисциплинарни.

Взаимодействието между една физика с друга прави нов предмет например

Електроника + механика = мехатроника

Електроника + инструментариум = СОБСТВЕН и др

Инженерът по електроника може да направи следното

  1. Вградени системиАналогова схема за проектиране VLSI дизайн (проектиране на чипове) Телекомуникации (Сигнали и системи)

Идвайки за мехатроника, той трябва да се справи с механичното взаимодействие на физиката с електрониката за напр

  1. Ръководство за механични движения и техните взаимодействия за Хуманоидни роботиАвтономни индустриални роботи за преместване / прехвърляне на стокиРоботи за рязане / резба на обектиАвтомобилни вградени системи, които работят основно върху механични сигнали като удар и разстояние, преобразувани в електрически сигнали. Контролни системи за генериране на електрическа енергия СистемиУстройства с голям мащаб контролират системиНано устройства, които могат да бъдат поставени в тялото

Дори инженер по електроника може да свърши всички горепосочени задачи. Но инженер по мехатроника ще разбере по-добре механичните взаимодействия и ще се отличи в горните области.


Отговор 2:

Мехатрониката е смесица от машиностроене, електротехника, компютърно управление и информационни технологии. Мехатрониката е процес на проектиране за създаване на по-функционални и адаптивни продукти.

Електрониката или електронното инженерство е дисциплина в електротехниката, която използва нелинейни и активни електрически компоненти (като полупроводникови устройства, особено транзистори, диоди и интегрални схеми) за проектиране на електронни схеми, устройства, микропроцесори, микроконтролери и други системи. Дисциплината обикновено проектира и пасивни електрически компоненти, обикновено на базата на печатни платки.

Електрониката е подполе в рамките на по-широкия учебен предмет по електротехника, но обозначава широко инженерно поле, което обхваща подполета като аналогова електроника, цифрова електроника, потребителска електроника, вградени системи и силова електроника. Електрониката се занимава с прилагането на приложения, принципи и алгоритми, разработени в много свързани области, например физика на твърдо състояние, радиотехника, телекомуникации, системи за управление, обработка на сигнали, системно инженерство, компютърно инженерство, инструментална техника, управление на електрическата мощност, роботика и др. и много други.


Отговор 3:

Мехатрониката е смесица от машиностроене, електротехника, компютърно управление и информационни технологии. Мехатрониката е процес на проектиране за създаване на по-функционални и адаптивни продукти.

Електрониката или електронното инженерство е дисциплина в електротехниката, която използва нелинейни и активни електрически компоненти (като полупроводникови устройства, особено транзистори, диоди и интегрални схеми) за проектиране на електронни схеми, устройства, микропроцесори, микроконтролери и други системи. Дисциплината обикновено проектира и пасивни електрически компоненти, обикновено на базата на печатни платки.

Електрониката е подполе в рамките на по-широкия учебен предмет по електротехника, но обозначава широко инженерно поле, което обхваща подполета като аналогова електроника, цифрова електроника, потребителска електроника, вградени системи и силова електроника. Електрониката се занимава с прилагането на приложения, принципи и алгоритми, разработени в много свързани области, например физика на твърдо състояние, радиотехника, телекомуникации, системи за управление, обработка на сигнали, системно инженерство, компютърно инженерство, инструментална техника, управление на електрическата мощност, роботика и др. и много други.


Отговор 4:

Мехатрониката е смесица от машиностроене, електротехника, компютърно управление и информационни технологии. Мехатрониката е процес на проектиране за създаване на по-функционални и адаптивни продукти.

Електрониката или електронното инженерство е дисциплина в електротехниката, която използва нелинейни и активни електрически компоненти (като полупроводникови устройства, особено транзистори, диоди и интегрални схеми) за проектиране на електронни схеми, устройства, микропроцесори, микроконтролери и други системи. Дисциплината обикновено проектира и пасивни електрически компоненти, обикновено на базата на печатни платки.

Електрониката е подполе в рамките на по-широкия учебен предмет по електротехника, но обозначава широко инженерно поле, което обхваща подполета като аналогова електроника, цифрова електроника, потребителска електроника, вградени системи и силова електроника. Електрониката се занимава с прилагането на приложения, принципи и алгоритми, разработени в много свързани области, например физика на твърдо състояние, радиотехника, телекомуникации, системи за управление, обработка на сигнали, системно инженерство, компютърно инженерство, инструментална техника, управление на електрическата мощност, роботика и др. и много други.