Каква е разликата между мегабайт и мебибайт?


Отговор 1:

Единият („мега-“, по произход и история означава 1024 ^ 2) е исторически правилен, а другият („меби-“) е късноразбиващ се позуер, изкуствено пост-конструиран, за да позволи „мега-“ да бъде предефиниран като 1000 ^ 2, за да узаконят със задна дата надутите претенции на производителите на твърди дискове с по-голям капацитет в техния хардуер, за да заблудят и примамит клиентите. Вижте, получавате по-голям брой „мегабайти“ от всеки даден брой „байтове“, ако искате подло предефинирайте „мегабайт“, за да означава 1000 ^ 2 вместо оригиналния 1024 ^ 2.