Каква е разликата между модификатор AS и 80?


Отговор 1:

който подкрепя усилията на хирурга по време на процедура. Обърнете внимание, че „от друг лекар“ НЕ е част от това описание на модификатора. Модификатор -AS определя квалификацията на този асистент.

Между тези два модификатора няма конфликт. Medicare просто заявява, че иска да знае кой (квалификации), преди да разберат какво (подпомогнато в операцията). Последната част от описанието на модификатора-AS („… за асистент в операцията“) не е ясно дали този специалист помага на основния хирург или по време на операцията. Модификатор -80 премахва неяснотата.