Каква е разликата между мортик и балсам?


Отговор 1:

Благодаря за Ask.

Една балсамира е човек, който има разрешение да балсамира човешки останки (те не са непременно директор на погребението).

Мортикът е староучилищен термин за погребален директор / балсамист. Известен също като предприемач.

Някои държави комбинират двата различни лиценза, други не.

Въпреки това, титулярят на заглавието и предприемачът обикновено са всеобхватни заглавия, които обхващат някой, който е лицензиран и за двете.