Каква е разликата между MOSFET и PNP или NPN транзистор?


Отговор 1:

MOSFET е устройство с полеви ефекти, което изисква много малко захранване на своя контролен терминал, т.е. порта, за да работи (включете или изключи транзистора). Той работи, като провежда само един тип носител - или електрон, или дупка, не и двете.

От друга страна, NPN и PNP транзисторите са биполярни устройства, т.е. използват електрон и дупки за проводимост и изискват инжектиране на ток към портата (наречен „база“) за работа.

MOSFET са по-лесни за контрол и по-бързи при превключване, тъй като при включване в състояние OFF те нямат проблем да комбинират всички + и - оператори. NPN / PNP транзисторите могат да се изключат само след като всички положителни и отрицателни носители в тяхната база / колекторна област се комбинират и унищожат взаимно.