Каква е разликата между име и фамилия?


Отговор 1:

Името е дума, на която всеки обича да бъде наричан и продължава да ви призовава, докато, от друга страна, фамилията е приета от баща ви и която сама по себе си показва до известна степен кастата, към която принадлежи.

Името отличава един от друг и един от групата и един от обществото и един от света според постигнатите от него постижения или неуспехите, претърпени от него.

Четене на книгата на Дейл Карнеджи „как да спечелим приятели и да влияя на хората“ едно от нещата, които научих и забелязах, тъй като той каза в него, че човек трябва да нарича другия с името си, тъй като това е обичаната дума на този индивид.