Каква е разликата между нормален проводник и свръхпроводник?


Отговор 1:

Проводникът е материал, който позволява електричество, той предлага определено съпротивление на електричеството въз основа на използвания материал.

Супер проводник позволява ток от всякакъв размер.ее предлага нулево съпротивление на потока на тока. По принцип проводници от различни материали съществуват, но на практика не е възможно да се произведе свръхпроводник.

Казано по-просто разликата между човек и супермен ... човек съществува, но супермен съществува само в макарата, а не в реалността. Подобно на мъдрите свръхпроводници r теоретично не е на практика