Каква е разликата между нуклон и ядро?


Отговор 1:

Нуклеусът е изграден от протони и неутрони. Протоните и неутроните, които са част от ядрото, се наричат ​​нуклони.

Значи протон или неутрон е нуклон и комбинацията от тези протони и нуклони е ядро.

Все едно нуклеонът е единица от ядрото. Тъй като клетката е единица на нашето тяло, подобно нуклеон е единица на ядрото.